Website Banner
 
 


สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
หจก. เอส.ที.มอเตอร์ 2557
สถานที่ตั้ง 352/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
                        โทร. 089-700-0025  แฟกซ์  052-001-457
                           บริหารงานโดย คุณ สุนทร ประเสริฐ
                             
              

                                                      
Current Pageid = 36